Norsk

Utförande av syntetisk FFU®-sliper

Syntetiska FFU-sliprar framställs genom pultrusion som går ut på att man extruderar kontinuerliga glasfibrer som är doppade i polyuretan.

Förhöjd temperatur bidrar till att fibrerna härdar. Under produktionsprocessen kalldras profiler av syntetiskt träimiterande material placerat i en härdningsmaskin.

På så sätt får man fram ett homogent materialblock som kann skäras till upp till 12 m långa bitar. Denna process överensstämmer med ISO-normen och säkerställer en konstant kvalitetsnivå, oförändrade materialegenskaper samt att materialet är fritt från porer.

FFU-sliprarnas livslängd överstiger 50 år. Detta bekräftades återigen 2011 då de redan 30-åriga sliprarna undersöktes av det japanska institutet för tekniska undersökningar inom järnvägsbranschen. Det första projektet där man använde sig av FFU-sliprar startades 2004.

© All rights reserved